Mobiliteitsmanagement met ANPR

“Mobiliteitsmanagement met ANPR” is een City of Things-project dat IGEMO samen met gemeente Puurs indiende bij Vlaio.  Het project buigt zich over de vraag hoe beschikbare nummerplaatherkenningscamera’s beter benut kunnen worden. Tot op vandaag worden deze camera’s enkel gebruikt voor politiedoeleinden, maar de data die ze verzamelen zijn op vele andere domeinen goud waard. 

De meeste gemeenten uit regio Rivierenland investeerden al heel wat in ANPR-camera’s. Via dit project kan de investering beter renderen. 

ANPR-camera’s bieden tal van mogelijkheden

ANPR-camera’s verzamelen gegevens op basis van nummerplaatherkenning. Tot op vandaag worden ANPR-camera’s ingezet voor politiedoeleinden. Trajectcontroles, inhaalverboden, lage-emissiezones, autoluwe zones in binnensteden … worden allemaal gemonitord op basis van deze camera’s. Het slimme systeem weet aan de hand van je nummerplaat of je een bepaalde zone in mag rijden of niet. Ook sommige parkeergarages werken met nummerplaatherkenning.

Slimme nummerplaatherkenning kan echter voor veel meer doeleinden gebruikt worden. In economisch onderzoek kunnen de camera’s verblijfstijden registreren of trajecten van pakjesdiensten nagaan. Verkeerskundig zouden de camera’s de verkeersintensiteit kunnen meten en tellingen doen. De slimme data zouden ook ingezet kunnen worden in het management van verkeer, zoals verkeerslichten of signalisatie aansturen, automatisch verkeersinformatie genereren of parkeergeleiding faciliteren. De mogelijkheden zijn talrijk, maar worden de dag van vandaag amper tot niet onderzocht, laat staan gebruikt. Het Smart City-project rond ANPR wil hier verandering in brengen

Aanpak 

Het goedgekeurde project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’ focust op onderzoek naar deze mogelijkheden gedurende één jaar in regio Rivierenland. Het project wordt in vier grote stappen aangepakt.

1. Inventaris. Welke mogelijkheden bieden ANPR-camera’s? Samen met enkele expertisecentra (onder meer IMEC) worden deze vragen onderzocht en uitgeschreven.

2. Quick scan. Welke toepassingen zijn interessant voor de lokale besturen? De meest relevante toepassingen worden geselecteerd en verder uitgewerkt met de betrokken gemeenten en stakeholders. De juridische, technische en budgettaire implicaties worden verder onderzocht en uitgelicht.

3. Uitwerking. De technische vereisten voor de gekozen toepassingen worden uitgetekend. Er wordt eveneens een stappenplan opgemaakt voor de implementatie van deze toepassingen.

4. Resultaten. De deelnemende besturen ontvangen een uitgebreid rapport van de geselecteerde toepassingen. Deze resultaten bevatten een voorstel tot open-data strategie en doorkijk naar smart-city strategie. De resultaten zijn afgestemd op het verkeersbeleid. Ook praktische elementen, zoals bestekdocumenten, zijn opgenomen in de resultaten.

Contact

Pieter Dresselaers
Mobiliteitsdeskundige