Ruimtelijk planner

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, die diensten op het vlak van klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … ontwikkelt en verleent.

Bij ons krijg je een waaier van kansen en mogelijkheden. Nieuwe domeinen worden aangesneden en projecten worden ontwikkeld in functie van de huidige en toekomstige behoeften van onze lokale besturen.

We zijn ook de motor en brandstof voor streekbeleid en -ontwikkeling in de regio. We pakken uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang op een regionale schaal aan. Daarbij voeren we een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, kwaliteit, creativiteit en innovatie.

IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn, zowel in de eigen regio als in Vlaanderen. Om onze ambities waar te maken, omringt IGEMO zich met een team van medewerkers die:

 • zich engageren voor duurzame ontwikkeling;
 • ambitie, inzet en enthousiasme tonen;
 • een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening willen realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen;

Op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw verleent IGEMO o.a. de volgende diensten:

 • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • de opmaak van masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsstudies …;
 • de uitvoering van locatieonderzoeken;
 • de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen (lokaal en regionaal);
 • de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen ;
 • het ondersteunen van gemeentelijke diensten (stedenbouw en/of ruimtelijke planning).

Momenteel willen we ons versterken met een

RUIMTELIJKE PLANNER

Jouw job

Je werkt als ruimtelijke planner in teamverband mee aan een professionele en deskundige dienstverlening op het vlak van RUP’s, masterplannen, ondersteuning van bouwaanvragen, ruimtelijke beleidsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en verordeningen …

Jouw taken

 • Je maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige concepten en ontwerpen, inrichtingsschetsen en -ontwerpen op.
 • Je ondersteunt ontwikkelingsprojecten i.v.m. opmaken van RUP’s, bouwaanvragen …
 • Je werkt stedenbouwkundige visies, richtlijnen en voorschriften uit.
 • Je werkt mee aan de uitvoering van studieopdrachten (beeldkwaliteitsstudies, woonbehoeftestudies …).
 • Je ondersteunt collega-ruimtelijke planners bij de uitvoering van hun opdrachten en taken.
 • Je communiceert en overlegt met overheden, stakeholders en bewoners.
 • Je verleent advies en ondersteuning aan de gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je bent innoverend en creatief.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je kan planmatig denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen.
 • Je hebt een grondige kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs en een diploma van een opleiding “ruimtelijke ordening”.
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor opname in het register van ruimtelijke planners (Besluit Vlaamse Regering 5/05/2000).
 • Relevante werkervaring op het vlak van ruimtelijke planning en/of stedenbouw vormt een pluspunt.
 • Kennis GIS is eveneens een pluspunt.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met mooie uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B2, min. 2.628,63 euro/maand – max. 3.918,55 euro/maand), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, prestatiepremie, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze lerende organisatie met een leuke werksfeer.

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je c.v. en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (circa 15 minuten). Daarna volgt een selectieproef waarbij zowel deskundigheden als competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 19 maart 2018 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be.

Meer info?                                                             

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur, op het nummer 015 28 50 59.