1ste Staten-Regionaal Rivierenland op 25 november 2017

De regio Rivierenland is volop in beweging! Lokale besturen in de regio vinden elkaar steeds vaker en gemakkelijker om zowel operationeel als beleidsmatig samen te werken voor diverse uitdagingen en domeinen (mobiliteit, klimaat, economisch beleid …).

 

Op zaterdag 25 november 2017  vindt in Mechelen de 1ste  Staten-Regionaal plaats, een meeting waarop we mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en geïnteresseerden willen informeren en betrekken bij deze regionale ontwikkelingen en het streekbeleid.

 

Interesse? Ontdek het volledige programma op www.regiorivierenland.be en schrijf je in voor 5 november 2017!