Renovatiecoach

Jobs-vacature-IGEMO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Binnen het domein ‘klimaat en energie’ biedt IGEMO eigenaars een verregaande ondersteuning aan bij het renoveren van hun eigendom, waarbij de verbetering van de energieprestatie een belangrijk onderdeel vormt.

IGEMO wenst zicht te versterken met een

 

RENOVATIECOACH

Jouw job

Je werkt als renovatiecoach in teamverband mee aan het motiveren en begeleiden van eigenaars die hun woning energiezuiniger willen maken.

Jouw taken

 • Je fungeert voor de burger als onafhankelijk aanspreekpunt, beantwoordt energie- en renovatievragen en geeft onafhankelijk advies
 • Je begeleidt burgers doorheen alle aspecten van de renovatie van hun woning van de eerste adviesverlening tot opvolging van de werken
 • Je helpt burgers bij het maken van de juiste keuzes
 • Je biedt technische ondersteuning, vertaalt de werken in een technisch dossier, stelt meetstaten op en leidt de bouwheer naar de aannemers toe
 • Je geeft informatie over premies, energieleningen,… om de nodige stappen ook financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken
 • Je maakt energie-audits van gebouwen en formuleert advies aan de bouwheer
 • Je maakt de mensen uit de regio bewust van het feit dat energiezuinig renoveren de enige juiste keuze is en werkt hiervoor een aantrekkelijk aanbod uit
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen
 • Je ondersteunt lokale besturen bij het besparen van energie binnen hun eigen patrimonium (uitvoeren energieaudits, opvolgen isolatiedossiers, opmaken EPC’s,…)
 • Je initieert en realiseert campagnes naar doelgroepen

Jouw profiel

 • Je bent enthousiast
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld…
 • Je bent technisch geschoold als architect met kennis van het energetisch aspect van gebouwen, ingenieur bouwkunde, industriële wetenschapper bouwkunde, professionele bachelor bouw, erkend energiedeskundige of behaalde een gelijkaardig diploma
 • Je bent benovatiecoach, of bereid het certificaat te halen
 • Je hebt ervaring met woningrenovaties en energetische aspecten van gebouwen
 • Je beschikt over voldoende bouwkundige en technische theorie- en praktijkkennis
 • Je hebt oog voor de mogelijke risico’s van gefaseerde investeringen, lock-in effecten
 • Je hebt kennis van thermografische beelden, of bent bereid je hierin bij te scholen
 • Je bent op de hoogte van financieringsmogelijkheden voor renovatiewerken zoals energielening, energiescans, subsidies Fluvius, huur- en isolatiepremie
 • Je volgt alle ontwikkelingen rond het renovatiepact in Vlaanderen op de voet
 • Je bent klantgericht
 • Je hebt administratieve capaciteiten, verantwoordelijkheidszin en werkt stipt
 • Je kunt efficiënt werken

Ons aanbod

Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s.

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.

Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.

Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectie

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je cv en motivatiebrief.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. In de verdere procedure volgt een schriftelijke en/of mondelinge proef.

Tijdens de selectieprocedure worden zowel de deskundigheden als vaardigheden en competenties getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 31 augustus 2019 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be. Cv’s en motivatiebrieven worden op continue basis gescreend. Kennismakingsgesprekken en proeven kunnen dus ook reeds voor 31 augustus 2019 ingepland worden.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Leen Seynaeve, domeinmanager klimaat en energie, op het nummer 015 28 60 21.