Projectoproepen voor jouw gemeente

IGEMO houdt het subsidielandschap continu in de gaten. Wanneer er interessante projectoproepen voor jouw gemeente zijn, aarzelen we niet om hierop in te spelen. Hieronder sommen we drie projectoproepen voor je op. Interesse voor jouw gemeente? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Anneleen Van Tendeloo, subsidioloog/coördinator R&D.

Verkeersveilige schoolomgevingen

Subsidies voor werken uitgevoerd in 2019 (deadline 31/01/2020!) en/of uit te voeren werken in 2020.

Heeft u in 2019 werken uitgevoerd in de buurt van schoolomgevingen? Lees dan zeker of ze in aanmerkingen komen voor subsidies. Vlaanderen heeft eenmalig een regeling om reeds uitgevoerde werken te subsidiëren. Let wel op, het aanvraagdossier moet binnen zijn voor 31 januari 2020! Of plant u werken in 2020 rond schoolomgevingen? Dan is dit subsidiekader zeker interessant voor u. 

Subsidievoorwaarden:
  • De gemeente is opdrachtgever van de werken
  • De werken situeren zich binnen een schoolomgeving
  • Het gaat over signalisatie en/of kleine infrastructurele werken
  • Een aanvraag bevat maximaal 10 schoolomgevingen, per schoolomgeving is maximum €25.000 subsidie mogelijk
  • U kan maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar indienen 

Meer info

Haalbaarheidsonderzoek her/- nevenbestemming van een parochiekerk

Is een her- of nevenbestemming van een parochiekerk in uw gemeente haalbaar? Het projectbureau herbestemming kerken biedt een begeleidingstraject aan bij uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een omschreven potentiële nieuwe functie. Er wordt nauw samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur. Zo is er ook duidelijkheid rond de subsidieerbaarheid van het haalbaarheidsonderzoek. 

Kandidaatstelling dient te gebeuren voor 21 april 2020. Hoe sneller de aanvraag echter wordt ingediend, hoe sneller een intake gesprek plaatst vindt.
Komt bij het lezen van deze titel of bovenstaande tekst spontaan een kerk bij u op? Maar bent u niet zeker of deze in aanmerking komt? Twijfel dan niet om ons te contacteren. IGEMO maakt deel uit van het projectbureau en in de regio lopen reeds 2 dossiers.

Lees hier de volledige oproep 

Duurzaam energie- en materialenbeheer: regionale oproep

Op deze oproep kan u als lokaal bestuur niet zelf intekenen, maar wel als partner optreden. Kent u een organisatie in uw gemeente die wil werken rond energiebeheer (energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeheer) of materialenbeheer: (hergebruik, gesloten kringlopen, levensduurverlenging, resource efficiency, deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen, …)? Of heeft uzelf een idee en is er een organisatie die dit samen met u wil doen?

Indien u een idee heeft, maar geen organisatie waarmee u dit kan doen, twijfel dan niet om IGEMO te contacteren, mogelijks kennen we een goede partner. IGEMO heeft met dit fonds momenteel een project lopen over renovatie-advies bij een sociale woonlening i.s.m. Onesto.

Dit is een regionale oproep, wat betekent dat een budget tot €25.000 toegekend kan worden. 
Indienen kan tot 19 maart 2020.

Meer info 

Contactpersoon

Anneleen Van Tendeloo 
Subsidioloog/Coördinator R&D
anneleen.vantendeloo@igemo.be
+32 15 28 60 20
+32 498 82 63 51