Wat is IGEMO?

IGEMO is een intercommunale voor streekontwikkeling die de volgende diensten verleent aan de steden en gemeenten:

  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen.
  • Realisatie van woonprojecten.
  • Ruimtelijke ordening & stedenbouw.
  • Milieu, natuur & duurzame ontwikkeling.
  • Wonen & huisvesting.
  • Preventie & Bescherming.
  • Particulieren en bedrijven kunnen bij IGEMO terecht voor het aankopen van een perceel of gebouw, adviesverlening inzake wonen, een actie of campagne op het vlak van milieu, natuur en/of duurzame ontwikkeling …

IGEMO is de afkorting van ‘Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving’.

IGEMO is als openbaar bestuur gebonden aan de wetgeving overheidsopdrachten. De overheidsopdrachten van beperkte waarde, met name minder dan 30 000,00 euro, kunnen na de raadpleging van de voorwaarden van meerdere ondernemers tot stand komen via een door het bevoegde orgaan binnen IGEMO goedgekeurde bestelbon.
(Artikel 92 Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en artikel 124 van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017)

Raadpleeg hier onze algemene bestelbonvoorwaarden.