Team

overigemo-team
IGEMO heeft een zeer ruime dienstverlening. Deskundigheid, kwaliteit en efficiëntie worden hoog in het vaandel gevoerd. Dit vereist een veelheid aan vaardigheden en competenties. De directie, het management en de medewerkers van IGEMO zetten zich 100 % in om het vertrouwen van onze klanten te winnen en te behouden.

Directie

De dagelijkse leiding van IGEMO ligt in handen van de directie.

Supportmanagement

Het dagelijks beheer en de projectwerking van IGEMO wordt ondersteund door diverse medewerkers.

Team gebiedsontwikkeling

Het team is verantwoordelijk voor alle opdrachten die betrekking hebben op de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van gebieden en landschappen. De projecten variëren van de  opmaak van ruimtelijke- en inrichtingsplannen, het uitvoeren van inventarisatie- en planningsopdrachten, de duurzame ontwikkeling van woonprojecten en bedrijventerreinen, de uitvoering van renovatie- en herontwikkelingsprojecten tot proces- en projectmanagement inzake ruimtelijke, infrastructurele en landschappelijke projecten.

Team milieu, energie en duurzame ontwikkeling

Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten inzake milieu- en energiebeheer en duurzame ontwikkeling. Het betreft opdrachten die kaderen binnen zowel de klassieke domeinen van het milieubeleid (water, lucht, bodem, hinder, afvalvoorkoming …) als binnen het ruimer kader van een duurzaam gemeentelijk beleid. Ook het ondersteunen van interne milieuzorg behoort tot het takenpakket van dit team. Het team is ook verantwoordelijk voor communicatie naar en sensibilisatie van alle mogelijke doelgroepen. Dit omvat zowel het uitwerken van concepten, het opmaken van programma’s en plannen, het begeleiden van vrijwilligers, het realiseren van communicatiemiddelen (brochures, folders, tentoonstellingen …) als het uitvoeren van doelgroepencampagnes.

Team lokaal woonbeleid

Het team wonen legt zich toe op de uitvoering van opdrachten op het vlak van woon- en huisvestingsbeleid. De opmaak van lokale woonvisies en beleidsplannen, de organisatie van het lokaal woonoverleg, de realisatie van woonwinkels, het bewaken en stimuleren van woonkwaliteit en het inventariseren en beheren van het leegstand behoren tot het takenpakket.

Team preventie & bescherming

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) behartigt het welzijn op het werk van meer dan 3700 werknemers bij 29 aangesloten besturen.