Privacy

IGEMO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. IGEMO zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij je vraag of inschrijving.

Wanneer je informatie vraagt over of je inschrijft voor  een actie of een project, vragen wij persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres enz. Deze gegevens gebruiken we enkel en alleen om de gevraagde actie uit te voeren.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over nieuws en acties. Indien je dit niet langer wenst, kan je je altijd uitschrijven.

IGEMO mag reacties en gegevens gebruiken met behoud van de privacy.

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat IGEMO van je persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent  vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IGEMO. Daarnaast heb je steeds het recht om IGEMO te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je  mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door IGEMO verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@igemo.be of per post naar IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling

 De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door IGEMO evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.