Missie

Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de streek” is de statutaire opdracht van IGEMO.

Dit werd vertaald in een krachtige missie:

Overtuigd van het belang van sterke lokale besturen,
met passie voor duurzaamheid, sociaal & maatschappelijk engagement
activeren wij een regionale dynamiek,
ondersteunen wij steden en gemeenten,
en verlenen wij vernieuwende diensten op het vlak van wonen, werken en leven.

IGEMO streeft de volgende objectieven na:

  1. De partner zijn van haar steden en gemeenten.
  2. De belangrijkste publieke actor zijn inzake duurzame streekontwikkeling.
  3. Een zichtbare wijziging van gedrag en mentaliteit realiseren ten aanzien van duurzaamheid.
  4. Een voortrekkersrol vervullen in Vlaanderen.