Missie

Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de streek” is de statutaire opdracht van IGEMO.

Dit werd vertaald in een krachtige missie:

Het is onze missie om de toevertrouwde taken en opdrachten efficiënt en deskundig uit te voeren tot tevredenheid van onze klanten en een betekenisvolle bijdrage te leveren tot een duurzaam lokaal beleid.

IGEMO streeft de volgende objectieven na:

  1. De partner zijn van haar steden en gemeenten.
  2. De belangrijkste publieke actor zijn inzake duurzame streekontwikkeling.
  3. Een zichtbare wijziging van gedrag en mentaliteit realiseren ten aanzien van duurzaamheid.
  4. Een voortrekkersrol vervullen in Vlaanderen.