Verslagen

Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

Wijze van publieke inzage

Indien u inzage wenst in de besluiten die op de overzichtslijst vermeld staan, gelieve dan een mail te sturen naar amy.deroeck@igemo.be met als onderwerp ‘openbaarheid van bestuur – inzake notulen raad van bestuur’. De mail bevat minstens volgende informatie:

1° de naam van de aanvrager;

2° het adres van de aanvrager;

3° de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren;

4° de keuze voor inzage of afschrift.

Wenst u een klacht in te dienen? Alle informatie hieromtrent vindt u op de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.