Bestuur

IGEMO beschikt over de volgende formele bestuursorganen:

Algemene vergadering

Minstens 2x per jaar heeft een algemene vergadering der vennoten plaats. Alle vennoten worden vertegenwoordigd door minstens 2 afgevaardigden.

Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
Alle vennoten zijn door minstens een stemgerechtigd lid vertegenwoordigd in de raad van bestuur.
Drie oppositieraadsleden werden met een raadgevende stem toegevoegd.
De raad van bestuur van IGEMO telt 15 bestuursleden.

Nieuwe raad van bestuur bevestigt voorzitterschap Ivan Blauwhoff