Bestuur

IGEMO beschikt over de volgende formele bestuursorganen:

Algemene vergadering

Minstens 2x per jaar heeft een algemene vergadering der vennoten plaats. Alle vennoten worden vertegenwoordigd door minstens 2 afgevaardigden.

Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
Alle vennoten zijn door minstens een stemgerechtigd lid vertegenwoordigd in de raad van bestuur.
Drie oppositieraadsleden werden met een raadgevende stem toegevoegd.
De raad van bestuur van IGEMO telt 17 bestuursleden.

Directiecomité

De 5 leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur. Het directiecomité bereidt de agenda en besluitvorming van de raad van bestuur voor.

IGEMO hecht veel belang aan overleg met en tussen de steden en gemeenten. Daartoe organiseert IGEMO zowel beleidsmatige als ambtelijke overlegorganen:

  • Conferentie van Burgemeesters Arrondissement Mechelen
  • Adviescomité Milieu, met deelname van de schepenen van leefmilieu
  • Adviescomité Ruimtelijke Ordening, met deelname van de bevoegde schepenen van de 11 steden en gemeenten
  • Overlegplatform met milieuambtenaren
  • Overlegplatform met communicatieambtenaren