Open oproepad hoK begeleidt

Via de open oproep brengt ad hoK de juiste ontwerper bij het juiste project. Lokale besturen kunnen voor specifieke aanbestedingsopdrachten een open oproep lanceren.

Werkwijze

  1. Het lokaal bestuur stelt samen met ad hoK een projectdossier samen
  2. ad hoK publiceert het dossier in het Bulletin der Aanbestedingen
  3. Ontwerpers stellen zich kandidaat binnen een vooraf bepaalde termijn
  4. In overleg met de opdrachtgever selecteert ad hoK min. 3 kandidaten
  5. Kandidaten dienen hun projectvoorstel in
  6. Een onafhankelijke jury analyseert de voorstellen en draagt een kandidaat naar voren
  7. De opdrachtgever gunt de opdracht (bij finale gunning is ad hoK niet meer betrokken)

Contact & meer info

Vragen of meer info? Contacteer het aanspreekpunt van IGEMO, Haviland of Interleuven.

IGEMO: Werner Van Hoof – werner.vanhoof@igemo.be
Interleuven: Martijn Gillaerts – martijn.gillaerts@interleuven.be
Haviland: Joris Thijs – joris.thijs@haviland.be