Topexpert Ruimtelijke Planning

Jobs-vacature-IGEMO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw legt IGEMO zich o.a. toe op de volgende opdrachten:

 • de opmaak van (lokale) ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • de opmaak van masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsstudies …;
 • de uitvoering van MER-screenings en de begeleiding van MER-procedures;
 • de ondersteuning van gemeentelijke diensten (stedenbouw en/of ruimtelijke planning);
 • de handhaving van de omgevingsvergunning (luik ‘stedenbouw’).

IGEMO wenst zich te versterken met (m/v) een

TOPEXPERT RUIMTELIJKE PLANNING

Jouw uitdaging

Je werkt als expert ruimtelijke planning in teamverband mee aan de realisatie van de dienstverlening aan lokale besturen. Je bent verantwoordelijk voor 1) een professionele en deskundige dienstverlening op het vlak van ontwerpend onderzoek, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, inrichtingsplannen, e.d. en 2) de ondersteuning van collega’s bij de uitvoering van hun opdrachten en taken.

IGEMO beschikt momenteel over 4 erkende planologen, die zowel plan- als projectmatig in een sterk teamverband werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen.

Jouw taken

 • Je zoekt op een creatieve manier naar efficiënte en resultaatsgerichte oplossingen
 • Je maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige concepten en ontwerpen, inrichtingsschetsen en -ontwerpen op.
 • Je werkt stedenbouwkundige visies, richtlijnen en voorschriften uit.
 • Je werkt mee aan de uitvoering van studieopdrachten (beeldkwaliteitsstudies, woonbehoeftestudies …).
 • Je ondersteunt collega-ruimtelijke planners bij de uitvoering van hun opdrachten en taken.
 • Je communiceert en overlegt met overheden, stakeholders en bewoners.
 • Je staat mee in voor de dienstverlening inzake ruimtelijke structuur- en mobiliteitsplanning.
 • Je initieert en coördineert regionale samenwerking op het vlak van programmering, planning en ontwikkeling (binnen de context van het BRV).
 • Je ondersteunt en werkt mee aan de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonzones, renovatie-, saneringsprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven.
 • Je voert besprekingen met lokale besturen en detecteert nieuwe planningsinitiatieven.
 • Je tekent planningsstrategieën uit en bepaalt het procesverloop.
 • Je verleent advies en ondersteuning aan de lokale omgevingsdiensten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (o.a. adviseren en afleveren omgevingsvergunningen)

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je kan planmatig denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen.
 • Je hebt een grondige kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je bent vertrouwd met PC, tekenprogramma’s en internettoepassingen.
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs en een diploma van een opleiding “ruimtelijke ordening”.
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor opname in het register van ruimtelijke planners (Besluit Vlaamse Regering 5/05/2000).
 • Je hebt relevante werkervaring op het vlak van ruimtelijke planning en/of stedenbouw.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer .
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Meer info?                                                             

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, clustermanager omgeving & erfgoed, op het nummer 015 28 65 80.