Ruimtelijke planner (junior)

Over IGEMO 

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.  

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio. 

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen. 

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;  
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit … 

Op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw legt IGEMO zich o.a. toe op de volgende opdrachten:  

 • de opmaak van (lokale) ruimtelijke uitvoeringsplannen;  
 • de opmaak van masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsstudies …;  
 • de uitvoering van MER-screenings en de begeleiding van MER-procedures;  
 • de ondersteuning van gemeentelijke diensten (stedenbouw en/of ruimtelijke planning);  
 • de handhaving van de omgevingsvergunning (luik ‘stedenbouw’). 

IGEMO wenst zich te versterken met een 

JUNIOR RUIMTELIJK PLANNER 

Jouw uitdaging 

Je werkt als junior ruimtelijk planner in teamverband mee aan de realisatie van de dienstverlening aan lokale besturen. Je werkt mee aan 1) een professionele dienstverlening op het vlak van ontwerpend onderzoek, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, inrichtingsplannen, e.d. , 2) het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen en 3het ondersteunen van collega’s bij de uitvoering van hun opdrachten en taken. 

IGEMO beschikt momenteel over 4 erkende planologen, die zowel plan- als projectmatig in een sterk teamverband werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen.  

Jouw taken 

 • Je werkt mee aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige concepten en ontwerpen, inrichtingsschetsen en -ontwerpen op. 
 • Je schrijft mee aan ruimtelijke visies, normen en richtlijnen en stedenbouwkundige voorschriften  
 • Je werkt mee aan de uitvoering van diverse studieopdrachten (beeldkwaliteitsstudies, woonbehoeftestudies …) 
 • Je ondersteunt lokale omgevingsdiensten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (o.a. volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek, aanvragen adviezen, organiseren openbaar onderzoek, behandelen notarisbrieven) 
 • Je doet inhoudelijk onderzoekswerk en maakt analyses op  
 • Je bereidt dossiers inhoudelijk voor   
 • Je voert tekenwerk en grafisch werk uit  
 • Je maakt GIS-analyses  

Jouw profiel  

 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk). 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je bent resultaatsgericht. 
 • Je bent organisatorisch vaardig en kan omgaan met deadlines 
 • Je hebt kennis van en inzicht in diverse ruimtelijke aspecten  
 • Je kan (bouw)plannen lezen en interpreteren  
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen. 
 • Je hebt een goede kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw. 
 • Je bent vertrouwd met PC, tekenprogramma’s en internettoepassingen. 
 • Je beschikt over een diploma van een opleiding “ruimtelijke ordening”. 
 • Relevante werkervaring is een pluspunt. 
 • Je bent flexibel. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning. 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer . 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectieprocedure 

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en CV. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke proef.  

Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest. 

Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv voor 19 april 2020 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail naar jobs@igemo.be. 

Meer info?                                                              

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, clustermanager omgeving en erfgoed, op het nummer 015 28 65 80.