Projectmanager/deskundige klimaat en energie

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed, mobiliteit, bedrijvigheid, huisvesting …) die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.  

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren. 

Het IGEMO-team ‘milieu, energie en duurzame ontwikkeling’ biedt een diepgaande ondersteuning aan de  lokale besturen op  het vlak van milieu. Het betreft opdrachten die kaderen binnen zowel de klassieke domeinen van het milieubeleid (water, lucht, bodem, hinder, afvalvoorkoming …) als binnen het ruimer kader van een duurzaam gemeentelijk beleid (klimaat, energie, duurzaam bouwen en renoveren …).  

IGEMO wenst zich te versterken met  

1 PROJECTMANAGER/DESKUNDIGE KLIMAAT EN ENERGIE 

Jouw uitdaging 

Je werkt als projectmanager/deskundige Klimaat en Energie in teamverband mee aan het realiseren van een dienstverlening voor lokale besturen. Je bent verantwoordelijk voor 1) een professionele en deskundige dienstverlening  op het vlak van planning, beleidsvoorbereiding … en 2) het realiseren van projecten die kaderen binnen het klimaat- en energiebeleid van de lokale besturen (doelstellingen Burgemeestersconvenant).  

Jouw taken  

 • Je ondersteunt lokale besturen bij de opmaak van klimaatactieplannen en -programma’s. 
 • Je monitort en rapporteert de inspanningen en resultaten van de lokale besturen op het vlak van klimaat en energie. 
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het realiseren van de doelstellingen en de acties voorzien in het klimaatactieplan (in het kader van de Burgemeestersconvenant).  
 • Je ondersteunt lokale besturen bij het besparen van energie binnen de eigen gemeentelijke diensten (uitvoeren energieaudits, opvolgen isolatiedossiers, opmaken EPC’s …). 
 • Je initieert en realiseert projecten en campagnes  (energiescans, thermografische doorlichting, renovatieadvies, burenpremie, ESCo, groepsaankopen …) naar doelgroepen (burgers, scholen, bedrijven …) die kaderen binnen het klimaat- en energiebeleid van de gemeenten.
 • Je linkt projecten en projectideeën aan Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s, onderzoekt samenwerkingen en partnerships, maakt subsidiedossiers op …  
 • Je detecteert opportuniteiten voor nieuwe projecten en diensten en vertaalt deze in een concreet aanbod. 
 • Je beheert – binnen het raamwerk van het energiehuis ‘IGEMO’ – kredietdossiers, d.w.z. je analyseert kredietaanvragen, beoordeelt de kredietwaardigheid en verleent desgevallend een (Vlaamse) energielening 
 • Je initieert en realiseert projecten die kaderen binnen het milieu- en energievriendelijk mobiliteitsbeleid van de gemeenten (clean for transport, elektrische mobiliteit …).  

Jouw profiel 

 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). 
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent resultaatsgericht. 
 • Je bent assertief, contact- en bemiddelingsvaardig. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen. 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen. 
 • Je betoont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline. 
 • Je bent flexibel. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor) of gelijkwaardig door ervaring.  
 • Pluspunten zijn:  
  • certificaat/diploma energiedeskundige A,B of C; 
  • kennis m.b.t. energie-efficiëntie van gebouwen (EPC’s, energieaudits …); 
  • kennis en/of ervaring m.b.t. duurzaam bouwen en renoveren; 
  • een andere bijkomende opleiding in de milieusector. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning. 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team met een aangename werksfeer. 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectie 

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en c.v. . De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een mondeling kennismakingsgesprek op donderdag 7 september; 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op woensdag 13 september.  

Tijdens de selectieprocedure worden zowel de deskundigheden als de vaardigheden en de competenties getest.  

Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 2 september 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail via info@igemo.be

Meer info? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevr. Anneleen Van Tendeloo, teammanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling, op het nummer 015 28 60 20 (vanaf 7 augustus) of dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur, op het nummer 015 28 50 59.