Projectmanager mobiliteit

Jobs-vacature-IGEMO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Op het vlak van mobiliteit legt IGEMO zich toe op zowel regionale samenwerking als dienstverlening.

Dit impliceert o.a. volgende opdrachten: 

 • het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van regionale projecten en dossiers rond mobiliteit;
 • het (uitvoerend) ondersteunen van de gemeentebesturen in het kader van de vervoerregioraad;
 • de ondersteuning van gemeentelijke mobiliteitsdiensten, zowel bij capaciteitsgebrek als voor specifieke dossiers

IGEMO wenst zich te versterken met (m/v) een

Projectmanager mobiliteit

Jouw uitdaging

Je bent de voortrekker van een regionaal mobiliteitsbeleid. Je detecteert regionale noden en ondersteunt de gemeentebesturen met jouw expertise in het vinden van oplossingen ervoor. Je ondersteunt de gemeentebesturen zowel met het uitwerken van visie, als met de innovatieve en creatieve implementatie ervan. Meer zelfs, je triggert onze gemeenten om de best bereikbare en vlotst doorstroombare regio van Vlaanderen te worden. Hierbij heb je ook oog voor andere beleidsdomeinen als ruimte, veiligheid, economie en heb je goede contacten met hogere overheden en andere stakeholders.

Het team mobiliteit ondersteunt de  gemeentelijke mobiliteitsdiensten, zowel bij capaciteitsgebrek als voor specifieke dossiers. Dit impliceert dat het team mobiliteit zowel over een goede geüpdatete verkeer- en mobiliteitskennis beschikt voor de dagelijkse werking in de gemeenten, maar ook over expertise rond specifieke thema’s. Je zorgt dat je zelf expert in dit beleidsdomein blijft, en je zorgt ook dat de andere teamleden de nodige expertise verwerven in functie van de noden van gemeenten. Je werkt ook nieuwe dienstverlening voor de gemeenten uit (bv. ondersteuning bij openbare werken).

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs en een bewezen topexpertise en ervaring in het domein mobiliteit.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden, zowel lokale als hogere overheden.
 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). Je bent sterk in luisteren, argumenteren en overtuigen.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je bent flexibel.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

 

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Els Cools, clustermanager streekbeleid, op het nummer 015 28 38 13.