Preventieadviseur

IGEMO zoekt projectmanager residentieel vastgoed

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed , wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

IGEMO wenst zich te versterken met een

Preventieadviseur niveau 1 – Leidinggevende GIDPBW

IGEMO is een dynamisch bedrijf dat een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen nastreeft. Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling organiseert IGEMO voor 28 aangesloten lokale besturen een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW). Deze dienst behartigt het welzijn op het werk van meer dan 4.000 Fte werknemers.

Jouw uitdaging

Je bent binnen het team ‘preventie & bescherming’ tijdelijk de eindverantwoordelijke voor de uitwerking en uitvoering van het intern preventiebeleid in de 28 aangesloten besturen (steden, gemeenten, OCMW’s, AGB’s, politiezones en intercommunales).

Jouw taken

 • Je coördineert een team met 4 collega-preventieadviseurs en besteedt ruime aandacht aan coaching en functioneringsopvolging
 • Je ondersteunt de door aangesloten besturen aangestelde plaatselijke contactpersonen, die belast zijn met het verzekeren van de permanentie en de werking van de gemeenschappelijke dienst voor hun bestuur en zijn personeelsleden
 • Je bereidt de besluitvorming van het beheerscomité en dagelijks van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming voor en voert de beslissingen uit
 • Je onderhoudt goede en regelmatige contacten met de beleidsverantwoordelijken, de verantwoordelijke ambtenaren en personeelsleden van de aangesloten besturen
 • Je verleent advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting
 • Je identificeert en analyseert risico’s, vertaalt deze in acties en maatregelen en maakt globale preventieplannen en jaaractieplannen op
 • Je onderzoekt en adviseert omtrent het voorkomen van arbeidsongevallen en incidenten
 • Je verstrekt advies over de hygiëne op de werkplaatsen
 • Je informeert en sensibiliseert de werknemers van de aangesloten besturen over het welzijn op het werk
 • Je stelt instructies op over het gebruik van arbeidsinstrumenten, -materialen, beschermingsmiddelen,…
 • Je werkt interne noodprocedures uit voor ernstige ongevallen en calamiteiten

Jouw profiel

 • Je bent contactvaardig en luisterbereid
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent een inspirerend leidinggevende met zin voor verantwoordelijkheid en empathie
 • Je bent resultaatsgericht
 • Je bent correct, nauwkeurig en zorgvuldig
 • Je beschikt minstens over een technisch diploma hoger niet-universitair onderwijs
 • Je hebt een getuigschrift veiligheidskunde niveau 1
 • Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring als preventieadviseur
 • Je beschikt over minstens 10 jaar relevante werkervaring
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden
 • Je bent flexibel en bereidt tot occasioneel avondwerk
 • Je beschikt over een wagen

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s
 • Je krijgt een voltijds contract voor bepaalde duur (tot en met 31 december 2019) en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (functieniveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,…)
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden

Selectieproeven

Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 3 juli 2019 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: peter.debruyne@igemo.be.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59.