Mobiliteitsdeskundige

IGEMO zkt. mobiliteitsdeskundige om mee op de kar te springen!

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, duurzaamheid, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossing- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

IGEMO wenst zich te versterken met een:

MOBILITEITSDESKUNDIGE / PROJECTMANAGER MOBILITEIT

IGEMO treedt op als uitvoerder van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Samen met de 13 steden en gemeenten van het arrondissement Mechelen, andere overheden en mobiliteitsactoren worden diverse interlokale en regionale mobiliteitsprojecten (mobiliteitsplanning, mobiliteitsmanagement, logistiek netwerk, marktplaats voor mobiliteit …) gerealiseerd.

Voor haar gemeenten ontwikkelt IGEMO een ruime dienstverlening op het vlak van mobiliteit, zowel op het niveau van planning (lokaal, intergemeentelijk en regionaal) als realisatie (deelmobiliteit, duurzame mobiliteit, verkeersinfrastructuur,  minder hinder, vervoer op maat, mobiliteitsdiensten …).

Jouw uitdaging 

Je coördineert en realiseert projecten die zowel door het Samenwerkingsverband worden gedefinieerd (o.a. marktplaats voor mobiliteit, logistieke kaart, mobiliteitsmanagement via ANPR-netwerk) als diverse quick wins (elektrische mobiliteit, deelmobiliteit, mobiliteitsdata…).

Als mobiliteitsdeskundige/projectmanager ‘mobiliteit’ ontwikkel en realiseer je een ruime dienstverlening op het vlak van mobiliteit voor lokale besturen, dit zowel op lokaal als op interlokaal niveau. Je ondersteunt het mobiliteitsbeleid en de mobiliteitsdiensten van de gemeenten.

Jouw taken

Als mobiliteitsdeskundige/projectmanager ‘mobiliteit’ voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Je initieert en coördineert planning- en realisatieprocessen inzake mobiliteit, zowel op lokaal als op interlokaal en regionaal niveau.
 • Je werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten m.b.t. mobiliteit (beleidsmatige invalshoeken, duurzaamheid ….).
 • Je ondersteunt en begeleidt lokale besturen bij het initiëren en uitwerken van mobiliteitsprojecten.
 • Je overlegt met lokale besturen, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten.
 • Je pleegt overleg en werkt nauw samen met lokale besturen (mandatarissen en ambtenaren).
 • Je onderhoudt contacten met diverse mobiliteitsactoren (NMBS, De Lijn, AWV …) en bevordert de samenwerking.
 • Je organiseert en coördineert overlegplatformen op lokaal en regionaal niveau.
 • Je bouwt een netwerk op van lokale, regionale en internationale mobiliteitsactoren.
 • Je vertegenwoordigt IGEMO in de ambtelijke werkgroep van het pilootproject ‘vervoerregio Mechelen’.
 • Je volgt de trends en ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit.
 • Je bereidt subsidiedossiers voor en volgt procedures op.
 • Je onderzoekt financieringsmogelijkheden (o.a. subsidies) voor de uitvoering van opdrachten en projecten.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs, bij voorkeur een opleiding in de mobiliteitswetenschappen.
 • Je hebt expertise en ervaring op het vlak van mobiliteit.
 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je toont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor duurzame ontwikkelingen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Relevante werkervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je kan rekenen op ondersteuning van collega’s.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddeschalen van de openbare sector (niveau A). Nuttige, relevante werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Je krijgt extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering …

Selectieprocedure

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en cv.  De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke proef. Tijdens de proeven worden zowel de deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.

Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 20 december 2018 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be

Meer info? 

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59 of mevr. Els Cools, streekmanager IGEMO, op het nummer 015 28 38 13.