Medewerker (onroerend) erfgoed

Bonheiden_Rijmenam_Weynesbaan_znr_KasteelWeyneshof (9)-lowres

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Binnen het werkdomein ‘ERFGOED’ is IGEMO erkend als IOED of intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. De IOED heeft tot doel het (inter)lokale onroerend erfgoedbeleid te realiseren en verder te promoten. Het biedt een meerwaarde voor de totstandkoming van een goed werkend (inter)lokaal onroerend erfgoedbeleid en neemt een bemiddelende en faciliterende rol op ten aanzien van de betrokken overheden en particulieren.

De IOED streeft volgende doelstellingen na:

 • Ondersteunen van de lokale besturen in het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief en integraal erfgoedbeleid op vlak van bouwkundig erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologie.
 • Uitbouwen van een regionaal netwerk samen met alle actoren en participanten en het stimuleren van (sub-) regionale samenwerking.
 • Stimuleren en ondersteunen van lokale besturen bij het ontsluiten van erfgoed naar de burger en ontwikkelen van een publieksgerichte erfgoedwerking.
 • Samen met de lokale besturen projecten realiseren op een efficiënte, resultaatsgerichte en kostenefficiënte wijze.

Daarnaast heeft IGEMO de ambitie om ook rond cultureel erfgoed een samenwerking tussen lokale besturen te realiseren.

IGEMO wenst zich te versterken met een

                                            MEDEWERKER (ONROEREND) ERFGOED

Jouw uitdaging 

Je werkt als medewerker (onroerend) erfgoed in teamverband mee aan de ondersteuning van de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed en cultureel erfgoed. Je werkt binnen de IOED mee aan (1) de herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed , (2) het opmaken van onroerend erfgoedbeleidsplan voor beschermde stads- en dorpsgezichten of erfgoedlandschappen en (3) het opmaken van kerkenbeleidsplannen. Daarnaast werk je mee aan het opzetten  van een samenwerking tussen lokale besturen inzake cultureel erfgoed.

Jouw taken

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een regionaal en lokaal erfgoedbeleid op basis van visie, doelstellingen, ambities en acties.
 • Je staat mee in voor de dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed.
 • Je inventariseert, registreert en evalueert het onroerend erfgoed in de regio.
 • Je maakt beheersplannen op voor beschermde stads- en dorpsgezichten of erfgoedlandschappen
 • Je bouwt een regionaal participatie- en kennisnetwerk met erfgoedactoren uit.
 • Je werkt mee aan het voorbereiden van een samenwerking tussen lokale besturen inzake cultureel erfgoed.
 • Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op, met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren. Je ontwikkelt een vrijwilligerswerking rond onroerend erfgoed en betrekt hierbij zowel bestaande vrijwilligersgroepen als nieuwe vrijwilligers. Je kan samenwerken met vrijwilligers en hen aansturen.
 • Je promoot en begeleidt de inzet van erfgoedinstrumenten (beheersplannen, premies, subsidies, beschermingsprocedures …) door gemeenten en erfgoedactoren.
 • Je detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten.
 • Je pleegt overleg met lokale besturen, betrokken administratieve diensten en hogere overheden.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je bent organisatorisch vaardig en kan coördineren.
 • Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 • Je bent resultaatsgericht met oog voor kwaliteit.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je beschikt over een grote dosis zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger, niet-universitair onderwijs, bij voorkeur in de richting erfgoedstudies, monumenten en landschappen, archeologie, kunstwetenschappen …
 • Ervaring of expertise op het vlak van onroerend erfgoed is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Je bent bereid om verplaatsingen te maken in de regio en beschikt over een rijbewijs B

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (circa 20 minuten).

De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke en/of mondelinge proef.

Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.

Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 13 oktober 2018 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Befferstraat 34, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be

Meer info? 

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59 of dhr. Werner Van Hoof, domeinmanager ruimte IGEMO, op het nummer  015 28 65 80.