Coördinator regionale welzijnskoepel Rivierenland

Jobs-vacature-IGEMO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Binnen het arrondissement Mechelen wordt de “Welzijnskoepel Rivierenland” opgericht. De missie van de regionale welzijnskoepel is het versterken van het lokaal welzijnsbeleid voor onze 12 aangesloten gemeentebesturen. Het oprichten van de welzijnskoepel vraagt om een sterke coördinatie.

IGEMO wenst zich dan ook te versterken met een (m/v)

Coördinator regionale welzijnskoepel Rivierenland

Jouw uitdaging

Als coördinator ben je de sleutelfiguur in het opstarten en coördineren van de welzijnskoepel. Je draagt de missie van de welzijnskoepel Rivierenland uit a.d.h.v. drie grote objectieven:

 • Belangenbehartiging van 12 lokale besturen in functie van hun noden en behoeften t.a.v. een regionale welzijnskoepel.
 • Maximaal uitbouwen en benutten van de lokale kennis en expertise, zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven.
 • Het zoeken, concretiseren en maximaliseren van externe financiering.

Concreet ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

 • Het in kaart brengen van de vraag van onze lokale besturen. Wat zijn de noden, behoeften, uitdagingen en ambities inzake welzijn?
 • Het in kaart brengen van het aanbod van onze lokale besturen. Welke kennis, expertise, projecten en dienstverleningen zijn aanwezig en beschikbaar in de regio?
 • Het matchen van vraag en aanbod in de regio, waarbij de coördinator diverse afwegingen maakt en afsprakenkaders opstelt.
 • Het realiseren van dienstverlening en projecten wanneer er geen passend aanbod aanwezig is voor de huidige noden, behoeften, uitdagingen en ambities.
 • De lokale noden, behoeften, uitdagingen en ambities op elkaar afstemmen en formuleren tot een gemeenschappelijke, regionale visie.
 • Zoeken, argumenteren en motiveren van een gezamenlijke visie en standpunten rond issues binnen het beleidsdomein ‘welzijn’.
 • Het formuleren van objectieve parameters met beargumenteerde voorstellen voor afbakenings- en verdelingsvraagstukken en desgevallend vereveningsmechanismen.
 • Het communiceren van visies en standpunten naar andere actoren (overheden, welzijnsorganisaties, belangengroepen…)
 • Het zoeken naar financieringsmogelijkheden (o.a. oproepen, subsidieprogramma’s) in functie van de vraag en het aanbod.
 • Opmaken van projectvoorstellen en subsidiedossiers met het oog op externe financiering.

Jouw profiel

Als coördinator van de regionale welzijnskoepel Rivierenland ben je vooral een excellente proces-/ projectmanager. In tweede orde beschik je over expertise met betrekking tot het brede domein ‘welzijn’.

 • Je hebt aantoonbare expertise en ervaring op het vlak van proces- en projectmanagement
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs. Kennis en kunde in het beleidsdomein Welzijn zijn een welgekomen surplus.
 • Je beschikt over een groot netwerk, bij voorkeur in (lokale en regionale) welzijns- en overheidskringen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden, vooral van lokale, maar ook van hogere overheden.
 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). Je bent sterk in luisteren, argumenteren en overtuigen.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je bent flexibel.
 • Je stelt je onafhankelijk en onpartijdig op.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en zeer grote eigen verantwoordelijkheden.
 • Deze functie kan ingevuld worden door detachering vanuit een lokale overheid (gemeente uit het werkingsgebied van de welzijnskoepel Rivierenland).
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 31 oktober 2019 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59 of met mevr. Els Cools, clustermanager streekbeleid, op het nummer 015 28 38 13.