Adviseur woonkwaliteit

Nadine, woonadviseur bij IGEMO, geeft uitleg in het woonloket

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Voor het werkdomein ‘WONEN’ biedt IGEMO een diepgaande ondersteuning aan de lokale besturen bij zowel de planning als de realisatie van het lokaal woonbeleid. IGEMO legt zich o.a. toe op het realiseren van de volgende opdrachten:

 • Ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, inclusief de opmaak en opvolging van gemeentelijke woonplannen.
 • Faciliteren (of uitbreiden) van het woonoverleg met alle lokale woonactoren (huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, sociale verhuurkantoren, woonwinkels …)
 • Aanbieden van basisinformatie via o.a. lokale woonwinkels of -loketten.
 • Verstrekken van sociaal en technisch advies en ondersteuning op maat.
 • Bewaken van de woonkwaliteit middels toezicht en controles.
 • Verbeteren van de woonkwaliteit door advies en begeleiding.
 • Detecteren en vaststellen van woningleegstand.
 • Beheer van het leegstandregister en de ondersteuning van gemeenten bij de inning van de leegstandbelasting.

IGEMO wenst zich te versterken met een

ADVISEUR WOONKWALITEIT

Jouw uitdaging

Je werkt als adviseur woonkwaliteit in teamverband mee aan de ondersteuning van de lokale besturen op het vlak van wonen.

Je bent binnen het team ‘Wonen’ verantwoordelijk voor:

 1. het vaststellen van problemen inzake woonkwaliteit door het uitoefenen van toezicht en het uitvoeren van controles;
 2. het verbeteren van de woonkwaliteit en het oplossen van problemen door advies en begeleiding;
 3. het uitvoeren en ondersteunen van de procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

Je werkt mee aan de realisatie van een lokaal woonloket waar je de inwoners informeert, adviseert en begeleidt met betrekking tot vragen en problemen inzake wonen.

Jouw taken

Hoofdtaken

 • Je voert op basis van zowel klachten als waarnemingen controles uit om woningen met kwaliteitsproblemen te detecteren en in kaart te brengen.
 • Je onderzoekt de kwaliteit van woningen door plaats- en huisbezoeken.
 • Je beoordeelt de woonkwaliteit op basis van metingen, checklists, vragenlijsten …
 • Je verstrekt advies aan eigenaars en huurders om kwaliteitsproblemen aan te pakken en te verhelpen.
 • Je begeleidt eigenaars en huurders om kwaliteitsproblemen op te lossen.
 • Je motiveert woningeigenaars om renovatie- en verbeteringswerken uit te voeren.
 • Je ondersteunt lokale besturen bij de procedure inzake ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.
 • Je rapporteert omtrent de woonkwaliteit aan de lokale besturen, Wonen Vlaanderen …

Aanvullende taken

 • Je werkt in teamverband aan de realisatie van een woonbeleid ten aanzien van de deelnemende gemeenten en de verschillende lokale woonactoren (verschillende gemeentelijke diensten, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor …).
 • Je overlegt met lokale besturen, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten.
 • Je bouwt aan een netwerk met regionale en lokale actoren inzake woonbeleid.
 • Je bemant woonloketten in de deelnemende gemeenten: je informeert, adviseert en begeleidt inwoners met hun vragen en problemen inzake huisvesting en wonen.
 • Je verzorgt de administratie voor het woonloket (registratie van vragen, problemen, oplossingen …).
 • Je realiseert communicatiemateriaal (brochures, folders, infobladen, persberichten, persconferenties, presentaties en ander campagnemateriaal).

 
Jouw profiel

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent contact- en bemiddelingsvaardig.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent diplomatisch.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent integer, discreet en betrouwbaar.
 • Je bent nauwkeurig en werkt ordelijk.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor wonen en welzijn.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor) of gelijkwaardig door ervaring
 • Pluspunten zijn:
  • kennis en ervaring op vlak van woonkwaliteit
  • ervaring in het werken met kansarmen (in brede zin);
  • kennis en/of ervaring m.b.t. woningbouw (vb. koop, renovatie, duurzaam bouwen …) en/of welzijnssector (vb. maatschappelijk werk);
  • ervaring met juridische procedures (vb. woninghuurwet, beroepsprocedures …).

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

 

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je cv en motivatiebrief.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. In de verdere procedure volgt een schriftelijke en/of mondelinge proef.

Tijdens de selectieprocedure worden zowel de deskundigheden als vaardigheden en competenties getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 3 juni 2019 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be. Cv’s en motivatiebrieven worden op continue basis gescreend. Kennismakingsgesprekken en proeven kunnen dus ook reeds voor 3 juni 2019 ingepland worden.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Anneleen Van Tendeloo, domeinmanager wonen, op het nummer 015 28 60 20 of dhr. Jeroen Dillen, coördinator wonen, op het nummer 015 28 60 29.