Woonproject Papenhof in Mechelen

Het woonproject ‘Papenhof’ omvat ongeveer 250 woongelegenheden in open, halfopen en gesloten bebouwing.
Het plangebied bestrijkt meer dan 13 ha, waarvan een aanzienlijk deel als publiek domein ingericht wordt.

IGEMO staat in voor de verwerving van de gronden, de aanleg van het openbaar domein en de verkoop van alle individuele percelen en/of woonlobben. Kwaliteit en het duurzaam karakter van het project staan voorop.

Contact

Nick Bogaerts
Projectmanager
015 28 60 27
nick.bogaerts@igemo.be