Woonproject Grote Heide in Bonheiden

Het woonuitbreidingsgebied Grote Heide is gelegen vlakbij het centrum van Bonheiden. Dit gebied is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als prioritair te ontwikkelen aangeduid. In samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeenteraad werden een duidelijke visie en een goed afgebakend ambitieniveau vastgelegd in een projectdefinitie. Deze projectdefinitie vormt de leidraad voor de realisatie van het woonproject.

Met Grote Heide wordt gestreefd naar een kwaliteitsvol en klimaatsvriendelijk woonproject dat volledig afgestemd is op maat van de gemeente Bonheiden. Principes als ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’, ‘verweving’, ‘diversiteit’ en ‘samenhang’ staan hierbij voorop.

Het woonproject moet een antwoord bieden aan het tekort aan duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor alle inwoners van Bonheiden ongeacht de gezinsgrootte, -samenstelling of het -inkomen en dit zowel vandaag als morgen.

Zowel visueel als naar beleving toe primeert de hoge woon- en leefkwaliteit van het gebied bij de ontwikkeling  van Grote Heide. Essentieel voor een hoge woonkwaliteit zijn een kwaliteitsvolle huisvesting, een goed ingerichte openbare ruimte met aandacht voor duurzame mobiliteit en het integreren van waardevolle (gemeenschappelijke) groenelementen. Hierbij kan het zowel gaan om het behoud van bestaande als de integratie van nieuwe structuren.

Het woonproject Grote Heide wordt:

  • een autoluwe woonwijk waar trage weggebruikers op een vlotte en comfortabele manier doorgang vinden van en naar de dorpskern;
  • een woonwijk waar we water de ruimte bieden om te infiltreren en te bufferen en deze zones zo natuurlijk mogelijk inrichten;
  • een woonwijk waar bestaande waardevolle natuur wordt geïntegreerd in nieuwe groenzones;
  • een energiezuinige wijk met aandacht voor hernieuwbare energie.

Contact

Veerle Ribus
Projectmanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 81
veerle.ribus@igemo.be