Wat is de Hybride Woningmarkt?

Het concept

Je huurt een woning van een vennootschap, waarvan je zelf mede-eigenaar bent. De woning huur je dus onrechtstreeks van jezelf. Als mede-eigenaar deel je dus in de winst.

Tegelijk realiseer je ook een schaalvoordeel zoals met een samenaankoop. Als je 10, 50 of 100 woningen koopt of bouwt, bekom je betere prijzen dan voor één woning. Ook ‘gepast’ wonen is goedkoper om wille van de economische efficiëntie.

Uit onderzoek blijkt dat een coöperatie de meest geschikte bedrijfsvorm is om dit concept te organiseren.

Hybride: toelichting begrip

De huur- en eigendomsmarkt hebben elk hun eigen kwaliteiten.

De huurmarkt is flexibel omdat je vlotter naar een meer aangepaste woning kan verhuizen. Je hebt bovendien geen zorgen over grote onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken: die zijn voor de verhuurder.

De eigendomsmarkt biedt meer woonzekerheid (mits je je lening afbetaalt) en zorgt voor kapitaalsopbouw (door afbetaling van je lening).

Een hybride woningmarkt combineert de voordelen van deze beide markten:

  • Je kan als huurder in de hybride woningmarkt flexibel wonen en verhuizen.
  • Je hebt geen zorgen over het eigenaarsonderhoud.
  • Ze biedt levenslange woonzekerheid.
  • Via aandelen in de coöperatie bouw je een kapitaal op.

Risico’s worden bovendien verspreid en verdeeld in vergelijking met een individuele woning (waar een slechte koop/renovatie/bouw je onvoorzien veel geld kan kosten).