Publicatie

publicatie_hwm

Het boek ‘De Hybride Woningmarkt: verenigt huur met eigendom’(IGEMO/ASP/Politeia/VVSG) beschrijft uitgebreid het conceptidee, het rekenmodel, de haalbaarheidsstudie van Ernst & Young, het finale rekenmodel, verschillende best-haalbare-scenaro’s, verdere stappen voor de realisatie en beleidsaanbevelingen. De tekst wordt verduidelijkt met vele grafieken.

U kan de publicatie bestellen bij ASP, Politeia, de betere boekhandel of IGEMO.