Onderzoek

Opzet van het onderzoek

“De Hybride Woningmarkt, een mooi concept, maar is dit ook haalbaar?” Een terechte vraag.  Daarom voerde IGEMO samen met Ernst & Young een haalbaarheidsstudie uit om na te gaan binnen welk kader de hybride woningmarkt haalbaar is.

Het onderzoek analyseerde het kader op juridisch, fiscaal, bouwtechnisch en economisch vlak.

Voor de economische haalbaarheid werd een flexibel geïntegreerd rekenmodel ontworpen dat 3 niveau’s onderzoekt:

  • Micro: is het interessant voor het individu, de bewoner?
  • Meso: is de vennootschap ‘levensvatbaar’?
  • Macro: wat zijn de kosten, baten en randvoorwaarden voor de overheden: lokaal, regionaal, federaal?

De Hybride Woningmarkt positioneert zich tussen de huur- en eigendomsmarkt. Het rekenmodel vergelijkt het concept met beide markten. Tenslotte geeft het model zicht op het haalbaar kader gedurende een individueel levenswoonpad van 50 jaar (micro) en 75 jaar (meso- en macro-niveau).

Haalbare scenario’s moeten op korte en lange termijn zowel voor het micro-, meso- als macro-niveau een haalbaar perspectief bieden. Zijn er meerdere haalbare scenario’s?

Uiteraard besteedt het onderzoek ook aandacht aan de voornaamste stakeholders en werkingsaspecten:

  • (Kandidaat-)huurders, investeerders, overheden …
  • Financiering, gronden, bouwprocessen, schaalgrootte …

IGEMO presenteerde het concept, het onderzoek, de haalbare scenario’s en aanbevelingen tijdens een studiedag op vrijdag 3 oktober. Op deze studiedag werd ook de publicatie over de hybride woningmarkt voorgesteld.

Proces

Het eerste idee dateert al van 2011 en werd beknopt uitgeschreven en getoetst. Vervolgens werd het op 28 juni 2012 voor het eerst voorgesteld op een studievoormiddag van de Vlaamse bouwmeester over coöperatieve woningmodellen. De eigenlijke haalbaarheidsstudie liep van januari 2013 tot augustus 2014.

In februari 2014 kreeg het project het kwaliteitslabel ‘Gevalideerd ESF-product’ voor de toenmalige blauwdruk. Nadien werd het rekenmodel verfijnd, het concept diepgaander onderzocht en haalbare scenario’s ontwikkeld.

IGEMO deed beroep op Ernst & Young (afdeling Real Estate & Infrastructure Advisory Services) om het rekenmodel en de haalbaarheidsstudie samen vorm te geven.

Het onderzoek, de publicatie en de studiedag waren en zijn slechts mogelijk met gewaardeerde financiële inbreng van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de interlokale vereniging Wonen langs Dijle & Nete (een project intergemeentelijk lokaal woonbeleid van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver), de provincie Antwerpen en de streekontwikkelingsintercommunale IGEMO.

De projectstuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van IGEMO, Wonen langs Dijle & Nete, de provincie Antwerpen, de Vlaamse bouwmeester, Wonen-Vlaanderen en de VMSW.

Het IGEMO-projectteam bestond uit Peter Van Cleemput, Dieter Somers en Robert-Jan Van Os.