Hybride Woningmarkt

Wonen is en blijft een actueel thema in onze samenleving.

Niet iedereen kan een woning kopen of bouwen (wegens onvoldoende startkapitaal, een te hoge afbetaling …). Een woning huren is dan wel goedkoper, maar je bouwt er geen kapitaal mee op. Toch heeft iedereen recht op een gepaste, betaalbare en kwalitatieve woning.

Hoe kunnen we dit recht op wonen vertalen naar een betaalbare oplossing, zowel voor burgers als overheden?  Sinds 2011 werkt de streekintercommunale IGEMO aan het concept ‘Hybride woningmarkt’. Dit concept situeert zich op een hybride wijze tussen de klassieke private huur- en eigendomsmarkt. Het biedt oplossingen op korte en lange termijn, voor burgers en overheden.

We stellen het concept voor in deze animatiefilm!

Het ESF-project “Hybride woningmarkt” werd medegefinancierd door het ESF, de Provincie Antwerpen, IGEMO en Wonen Langs Dijle en Nete.