Werken & Leren

Er beweegt wat op de onderwijsmarkt in onze regio. Heel wat nieuwe initiatieven zien in 2019 het levenslicht. Zo is IGEMO voorzitter van het vernieuwde Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren en zet ze haar schouders mee onder het Centraal Meldpunt (CMP). Onder het motto ‘werken & leren in een topregio’, willen deze regionale initiatieven jongeren ondersteunen en begeleiden op het juiste moment in hun schoolcarrière. 

Het vernieuwde Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren

Duaal Leren biedt jongeren het beste van beide werelden: werken en leren. Het decreet betreffende duaal leren (van 30 maart 2018) voorziet in de oprichting van een overlegforum. In de provincie Antwerpen zijn er drie erkende overlegfora, waaronder het overlegforum Rivierenland (arrondissement Mechelen).

Het overlegforum is samengesteld uit aanbieders van duaal leren, afgevaardigden van het CLB, sociale partners, het RTC, OCMW’s, VDAB, Syntra en Departement Onderwijs & Vorming en de organisatoren. In haar hoedanigheid van het regionaal samenwerkingsverband, wordt het voorzitterschap waargenomen door IGEMO.

Centraal Meldpunt (CMP)

Het Centraal Meldpunt is ambitieus project tegen vroegtijdige schooluitval voor alle secundaire scholen in de regio. Doelstelling van het meldpunt is om ongekwalificeerde uitstroom in de regio te verminderen. Het CMP fungeert als gemeenschappelijk aanspreekpunt en expertisecentrum voor alle CLB’s van de regio.

In de opstartfase, die loopt tot eind dit jaar, wordt het project gefinancierd door IGEMO, stad Mechelen, het vrij CLB Het Kompas Mechelen en CLB GO! Mechelen.

Werken & Leren in een topregio

Deze regionale onderwijsinitiatieven willen jongeren begeleiden op maat en op het juiste moment in hun schoolcarrière. Zo willen we op regionale schaal vroegtijdige schooluitval verminderen en duaal leren toegankelijk maken.

Dankzij de regionale aanpak van het CMP slippen jongeren, die binnen de regio van school wisselen, niet door de mazen van het net. Het POF Duaal Leren zorgt dan weer voor een evenwichtig, regionaal aanbod van trajecten.

Meer info

Op 15 oktober ging er in Mechelen een infomoment door rond de nieuwe onderwijsinitiatieven. De presentaties van dit infomoment vind je hier:

Contact

Els Cools
Clustermanager streekbeleid
015 28 38 13
0488 28 65 09
els.cools@igemo.be