Realisatie van IBA’s

gemeenten-water-iba

Woningen, gelegen in de zgn. “Rode Zone” van de zoneringsplannen, zijn verplicht om hun afvalwater te zuiveren via een ‘Installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater’ (IBA). De saneringsplicht ligt in principe bij de eigenaar. Maar het Vlaams Gewest stimuleert gemeenten om deze taak over te nemen – o.a. door het verlenen
van een subsidie per IBA.

IGEMO biedt gemeenten, die IBA’s in eigen beheer willen plaatsen en beheren, een totaaloplossing aan voor de rode punten. Dit doet IGEMO o.m. via de planning, de realisatie en het beheer van IBA’s.

De begeleiding omvat:

  1. Administratie: opmaak subsidiedossiers, planning, werkoverleg, overeenkomsten afsluiten met de inwoners …
  2. Technisch: onderzoek en selectie van de te plaatsen systemen, opmaak van bestekken en plannen
  3. Communicatie: brochure, infovergadering, plaatsbezoek, aanspreekpunt
  4. Realisatie: bepalen van de afkoppelingswerken en de inplantingsplaats van de IBA, werfopvolging foto IBA_foto1
  5. Controle

Contact

Erik Depré
Projectmanager 
015 71 95 41
erik.depre@igemo.be