Inventarisatie en actie-, herstel- en beheersplan grachten en waterlopen 3de categorie

Op basis van een inventarisatie van de bestaande toestand en alle infrastructuren van de waterlopen maakt IGEMO een actieplan op. Dit actieplan bevat aanbevelingen naar herstel, beheer en sensibilisatie. De opmaak van een actie-, herstel- en beheersplan op maat van de grachten en waterlopen is essentieel om een onderbouwd en efficiënt beheer van waterlopen uit te werken op lokaal niveau.

IGEMO maakte al een actieplan op voor de grachten en waterlopen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Sint-Amands en Willebroek.

Contact

Leen Seynaeve
Projectmanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be