Afkoppelingsprojecten

In het kader van de Vlarem en een gewestelijke stedenbouwkundigeverordening is het verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Ook bij bestaande woningen is dit verplicht van zodra een gescheiden riolering aangelegd wordt.

IGEMO ondersteunt de gemeenten bij de realisatie van de afkoppeling door een afkoppelingsdeskundige ter beschikking te stellen en/of door een aangepaste communicatie inzake afkoppeling te voeren. Het realiseren van dergelijke maximale afkoppeling bij bestaande woningen vergt een specifieke aanpak. Deze is erop gericht gericht de hinder en kosten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Een goede begeleiding van de burgers is onontbeerlijk voor een goed resultaat.

Contact

Erik Depré
Projectmanager 
015 71 95 41
erik.depre@igemo.be