Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn het middel om ruimtelijke beleidsopties te vertalen naar een functionele invulling. IGEMO hecht dan ook veel belang aan de juridische en praktische haalbaarheid van het ruimtelijk plan bij de opmaak ervan. Tijdens het planningsproces wordt bijzondere aandacht besteed aan een goede communicatie met de gemeente, waarbij inspraak en overleg met de betrokken personen centraal staan.

IGEMO beschikt voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen over een multidisciplinair team van medewerkers en kan daarbij hun specifieke terreinkennis ten volle benutten.

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be