Milieueffectenrapporten

Voor alle RUP’s die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, moet in het kader van het MER-decreet een zogenaamde ‘MER-screening’ uitgevoerd worden. Bij de start van het planningsproces wordt nagegaan of het plan aanleiding kan geven tot aanzienlijke milieueffecten.

De effecten die het plan heeft op het milieu worden beschreven en onderzocht. Indien de effecten beperkt zijn en de MER-screening gunstig beoordeeld wordt, komt de verplichting tot het opmaken van een plan-MER te vervallen. Nadien kan de goedkeuringsprocedure voor het RUP dan opgestart worden.

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be