Ruimtelijke planning

ruimtelijke planning

IGEMO voert heel wat ruimtelijke planningsopdrachten uit. Bij IGEMO kan je als gemeente terecht voor de opmaak van:

  • Gemeentelijke structuurplannen
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Streefbeeldstudies
  • Masterplannen
  • MER-screenings
  • Inrichtingsplannen

Een goede terreinkennis en de nauwe betrokkenheid van IGEMO bij het streekbeleid maken IGEMO tot je ideale partner voor het uitvoeren van deze opdrachten.

IGEMO besteedt bijzondere aandacht aan een goede communicatie met je gemeente, waarbij inspraak en overleg met de betrokken personen centraal staan.

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
ruimtelijkeplanning@igemo.be