Harmonisch groen- en parkbeheer

parkbeheer

Een Harmonisch Park- en Groenbeheersplan ontwikkelt, aan de hand van de identificatie en de studie van het park, een visie met doelstellingen. Deze leidt uiteindelijk tot praktische beheerrichtlijnen voor de volgende 20 jaar.

Hierbij wordt rekening gehouden met de veelzijdigheid van elk park en gezocht naar een duurzame samenhang tussen mens-, natuur- en milieugerichte beleids- en beheersmaatregelen. Een belangrijk onderdeel is participatie waarbij gebruikers en buurtbewoners bevraagd worden naar hun visie en ideeën rond het park. Het plan wordt opgemaakt conform de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos.