Duurzaam bermbeheer

In een bermbeheersplan wordt een ecologisch bermbeheer uitgestippeld, daarbij rekening houdend met de specifieke karakteristieken van de berm. Het plan vertrekt vanuit de inventaris van de flora in bepaalde bermen. Op basis van de  soortensamenstelling worden aanbevelingen gedaan voor een duurzaam onderhoud en beheer.

Er worden voorstellen geformuleerd om maaidata en –frequentie aan te passen om de ontwikkeling van soorten- en bloemenrijke bermen meer kansen te geven. Vaak kan dit zonder veel extra middelen leiden tot mooie resultaten met een echte meerwaarde voor de natuur. Het bermbeheer wordt best vijfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.