Beheer van landschappelijk waardevolle dreven

Dreven hebben vaak een historisch belang of een erfgoedwaarde en zijn dus belangrijke landschapsvormende elementen. Om deze beeldbepalende elementen ook voor de toekomst te bewaren, wordt een drevenplan opgemaakt.

Hierbij wordt voor elke dreef nagegaan welke bomen er in de dreef staan, in welke staat de bomen verkeren en of er ruimte is om bijkomende bomen aan te planten. Op basis van dit onderzoek wordt in het plan een beheer voor elke dreef uitgewerkt.