Milieuvriendelijke voertuigen

milieuvriendelijke voertuigen

De verhoogde mobiliteit veroorzaakt een toename van de luchtverontreiniging. Om een duurzamere mobiliteit mogelijk te maken biedt IGEMO een project aan waarmee de aankoopvan milieuvriendelijke voertuigen wordt gerealiseerd en de bouw van aardgasdistributiepunten en/of oplaadpalen wordt begeleid.

Daarnaast worden de inwoners geïnformeerd waar de voorzieningspunten zich bevinden en worden ze gestimuleerd om milieuvriendelijke voertuigen aan te kopen via een uitgebreide op maat gemaakte communicatiecampagne.

Werkwijze

Module 1: Aankoop van milieuvriendelijke voertuigen

Deze module omvat verschillende fasen die leiden tot de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen.

 • Inventarisatie van het bestaand voertuigenpark d.m.v. het programma “milieutoetsing voertuigenpark”.
 • Evaluatie van het gemeentelijk wagenpark met aanduiding van de minst milieuvriendelijke voertuigen in functie van het gebruik.
 • Opmaak van een vervangingsprogramma met een tijdspad van 5 jaar.
 • Opmaak van een bestek voor het eerste aankoopjaar van het vervangingsprogramma.
 • Evaluatie en selectie van de offertes.
 • Op basis van de weerhouden offerte worden de milieuvriendelijke voertuigen besteldbij de leverancier.
 • IGEMO fungeert als contactpersoon voor zowel gemeente als leverancier van aankoop tot levering van het voertuig.
 • Communicatie omtrent de voorbeeldfunctie naar de doelgroepen toe.

Module 2: Trajectbegeleiding bij realisatie voorziening aardgas en/of elektriciteit

In module 2 begeleidt IGEMO de gemeente bij de realisatie van een of meerdere aardgasdistributiepunten en/of elektrische oplaadpalen op het grondgebied van de gemeente.

 • Contacteren van de mogelijke partners om aardgasdistributiepunten en/of elektrische oplaadpalen te realiseren.
 • Ondersteuning van de zoektocht naar een geschikte locatie.
 • Formaliseren van de samenwerking en fungeren als contactpersoon voor zowel de gemeente als de realisator/exploitant van het aardgasdistributiepunt
 • Communicatie omtrent de voorbeeldfunctie naar de doelgroepen toe.

Module 3: Communicatie naar inwoners

Indien een gemeente beschikt over specifieke infrastructuur en/of milieuvriendelijke wagens kan IGEMO op maat van de gemeente een uitgebreide communicatiecampagne uitwerken om de inwoners bewust te maken, te informeren en te overtuigen om een milieuvriendelijk voertuig aan te kopen of om ze bewust te maken van de aanwezige aardgasdistributiepunten of elektrische laadpalen.

De inhoud en kostprijs van dit luik wordt besproken met de gemeente.

Contact

Pieter Dresselaers
mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit
015 28 65 85
pieter.dresselaers@igemo.be