Luchtverontreiniging door verkeer

luchtverontreiniging

De verhoogde mobiliteit  veroorzaakt een toename van de luchtvervuiling. IGEMO biedt een  project aan dat zowel het verkeer inknelpuntstraten in kaart brengt als eenactieplan naar voor brengt om de vervuiling te verminderen.

Werkwijze

 • Er worden in overleg met de gemeente een aantal straten geselecteerdwaarin, via tellingen, het verkeer gemeten wordt.
 • Daarna wordt op bepaalde vastgestelde uren het verkeer geteld.
 • Deze gegevens worden in het model “CAR Vlaanderen “ ingevoerd. Dit programmabrengt de knelpunten inzake luchtverontreiniging in kaart.
 • IGEMO stelt een actieplanop.
  • Dit omvat een aantal verkeerskundige maatregelen die de gemeente meestal zelf kan implementeren zoals het uitwerken van een parkeerbeleid en het stimuleren van het fietsgebruik. Het programma “CAR Vlaanderen” rekent de invloed van dit actieplan op de luchtverontreiniging uit.
  • Het plan besteedt ook aandacht aan communicatie over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers.
  • Het voorziet tenslotte in opvolging van de luchtkwaliteit in de knelpuntgebieden.
 • Na overleg met de gemeente volgt er een definitief actieplan waarbij maatregelen gekozen worden rekening houdende met kostprijs, economische implicaties, effect op de leefbaarheid, enz.

Contact

Pieter Dresselaers
mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit
015 28 65 85
pieter.dresselaers@igemo.be