Bedrijfsvervoerplan

bedrijfsvervoersplan

Een gemeentelijk bedrijfsvervoerplan is een afsprakenplan rond het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van de gemeentelijke personeelsleden, met als doel het aantal autokilometers aanzienlijk tebeperken.

Werkwijze

  • Keuze van de locaties in overleg met  schepenen en contactpersonen.
  • Vorming van een stuurgroep met verantwoordelijken van elke opgenomen locatie.
  • Vooronderzoek naar bereikbaarheiden toegankelijkheid.
  • Enquête bij alle werknemers.
  • Analyse van de resultaten van de enquête en toetsing aan de bereikbaarheidsstudie.
  • Selectie van geschikte maatregelen( bijvoorbeeld: fietsvergoeding, informatiemateriaal, investeringen in infrastructuur).
  • Dit resulteert in het gemeentelijk bedrijfsvervoerplan. Dit is maatwerkin functie van ligging, omvang, aard van de activiteit, ontsluiting, werknemersprofiel, enz.

Contact

Pieter Dresselaers
mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit
015 28 65 85
pieter.dresselaers@igemo.be