Mobiliteit

mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk gegeven in onze steeds drukker wordende samenleving. Hetbestuderen en optimaliseren ervan is dan ook een noodzaak.
Rond mobiliteit en de optimalisatie ervan biedt IGEMO aan de gemeenten verschillende projecten aan:

  • Mobiliteitsplan: IGEMO werkt een mobiliteitsplan uit  of geeft het bestaande mobiliteitsplan een grondige update.
  • Luchtverontreiniging door verkeer: IGEMO onderzoekt de knelpunten van het verkeer in een gemeente en stelt een actieplan voor  om via ingrepen in het verkeer de luchtvervuiling te verminderen.
  • Bedrijfsvervoerplan: IGEMO werkt een afsprakenplan uit rond het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van de gemeentelijke personeelsleden om het aantal autokilometers te beperken.

  • Milieuvriendelijke voertuigen: IGEMO koopt op basis van de noden van de gemeentemilieuvriendelijke voertuigen aan en geeft ondersteuning bij de bouw van aardgasdistributiepunten en/of elektrische oplaadpalen.