Politiereglementen en subsidiebesluiten

politie_subsidie

Met  deze dienstverlening ondersteunt IGEMO de gemeenten bij de opmaak van gemeentelijke reglementen, verordeningen en besluiten. IGEMO beschikt hiertoe over de noodzakelijkejuridische en inhoudelijke deskundigheid.

Volgende werkwijze wordt gehanteerd:

  • overleg met de gemeente (aandachtspunten, zienswijze …);
  • opmaak van een ontwerp;
  • bespreking van het ontwerp;
  • opmaak van een definitief reglement of besluit.