Ondersteuning milieudienst

Gemeenten kunnen beroep doen op IGEMO voor een intensieve ondersteuning van de milieudienst bij structurele afwezigheid(langdurige ziekte, ontslag, loopbaanonderbreking, extreme werkdruk …) van de milieu- en/of duurzaamheidsambtenaar.

Deze ondersteuning omvat zowel de aanwezigheid in de gemeente als de administratieve opvolging van dossiers en kan ondermeer volgende taken inhouden:

  • opvolging van de dagdagelijkse werkzaamheden;
  • inhoudelijke ondersteuning van de medewerkers;
  • voorbereiding van dossiers ten behoeve van de bestuursorganen;
  • opvolging en uitvoering van beslissingen van de bestuursorganen;
  • deelnemen aan overlegmomenten met andere diensten, andere overheden …