Milieuzorgsysteem

milieuzorgsysteem

Een milieuzorgsysteem is een geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen die door een organisatie worden genomen, waardoor systematisch bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met de milieuaspecten.

Vrij vertaald betekent dit dat een milieuzorgsysteem een organisatie toelaat om onder andere:

  • zicht te hebben op de milieuaspecten;
  • de milieuaspecten te beheersen door een aantal duidelijke interne afspraken;
  • de wetgeving op te volgen en te respecteren;
  • milieuzorg te introduceren in de verschillende geledingen van de organisatie;
  • de milieuprestaties cijfermatig op te volgen.

De norm “ISO 14001” is het internationaal referentiekader waaraan een goed milieuzorgsysteem zou moeten voldoen.

IGEMO begeleidt de gemeenten bij het invoeren van een ISO 14001.

Stappenplan:

  • voorstudie;
  • opstartfase;
  • begeleiding bij het uitvoeren van de initiële milieuanalyse;
  • begeleiding bij de opbouw van een milieuzorgsysteem;
  • begeleiding bij het uitvoeren van een afsluitende interne audit.