Handhaving en zonaal overleg

Inzake milieuhandhaving kan de gemeente (aanvullend) beroep doen op deintergemeentelijke milieutoezichthoudersvan IGEMO. Deze toezichthouders staan garant voor een deskundige en neutrale uitvoering van de toezichtstaken.

Aanpak

IGEMO opteert in eerste instantie voor eenzachte handhaving gekoppeld aan informatieverstrekking en raadgevingen. Er wordt pas effectief opgetreden als de zachte handhaving niet het gewenste resultaat oplevert.

De gemeente kan beroep doen op IGEMO voor het uitvoeren van:

  • proactieve controles;
  • reactieve controles;
  • controles naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag.

Taken

Volgende taken kunnen door IGEMO worden uitgevoerd:

  • verificatie van de vergunningsgegevens;
  • organiseren van informatieavonden;
  • aanschrijven van de inrichtingen;
  • uitvoeren van plaatsbezoeken (inclusief verslaggeving);
  • opvolging van de genomen maatregelen …

Er wordt een ondersteuningstraject uitgewerkt op maat van de behoeften van de gemeente.

Een goed toezichts- en handhavingsbeleid vergt duidelijke afspraken tussen enerzijds de gemeente en de lokale politie.
De gemeente kan beroep doen op IGEMO voor de organisatie van een periodiek  overleg met de betrokken toezichthouders.

IGEMO staat in voor:

  • de administratieve organisatie;
  • coördinatie en begeleiding.

Op vraag kan IGEMO de gemeente ook ondersteunen of vertegenwoordigen op het arrondissementeel overleg met het parket.

Contact

Els Pissierssens
Jurist
015 28 38 11
els.pissierssens@igemo.be