Algemeen

gemeenten-milieu-algemeen1

Een deel van de milieudienstverlening door IGEMO aan de gemeenten is van overkoepelende en ondersteunende aard.

Het betreft ondermeer de ondersteuning door een duurzaamheidscoach bij de opmaak van milieubeleidsplannen en milieujaarprogramma’s en bij de invoering van milieuzorg. Of de versterking van de milieudienst bij de plotse, structurele afwezigheid van de milieu- of duurzaamheidsambtenaar.

Verder kunnen de gemeenten beroep doen op IGEMO voor de uitwerking en de handhaving van de gemeentelijke milieuwetgeving. En via een geïntegreerd doelgroepenbeleid helpt IGEMO bij het informeren en sensibiliseren van de inwoners.