Trage wegen en wandelnetwerken

trage wegen

Het bijna ongemerkt verdwijnen van lokale buurt- en voetwegjes in Vlaanderen (oude kerkwegels, veldwegen, kleine zandwegjes …) doet tegelijkertijd het besef groeien dat zij zeer nuttig kunnen zijn, zowel voor de dagelijkse korte verplaatsingen als voor het spenderen van de vrije uurtjes in de buurt.

Daarom groeide bij vele lokale besturen ook de nood om te weten waar de nog resterende buurten voetwegen zich bevinden en in welke staat ze zijn. Die kennis is nodig om trage wegen terug open en toegankelijk te maken als een volwaardig onderdeel van het publiek domein.

Via een intergemeentelijke aanpak bekijkt IGEMO de inventarisatie van buurt- en voetwegen op een grotere schaal. IGEMO maakte een inventaris op voor de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver.

Na de inventaris wordt, met de financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, effectief werk gemaakt van het herstel van zo’n 4 km functionele verbinding per gemeente. In juni 2014 werden alle werken afgerond.