Landschapsontwikkelingsplan

In het werkingsgebied van IGEMO liggen nog heel wat prachtige landschappen (al dan niet verborgen). Via een intergemeentelijk project, lopende over de gemeenten Bondheiden, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek, staat een van deze bijzondere landschappen, de Beneden-Dijlevallei, reeds enkele jaren in de kijker.

Het project wil een groene en leefbare Beneden-Dijlevallei behouden en ontwikkelen. Daarom wordt binnen het project gewerkt rond de thema’s natuurbehoud, landschapszorg, duurzame landbouw, groenvoorziening, bosbeheer, waterbeheer, recreatie, sociale tewerkstelling … Op deze manier streeft het project naar een evenwicht tussen de verschillende functies die gebruik (willen) maken van de open ruimte. Deze integrale en gebiedsgerichte benadering van de openruimteproblematiek wordt op verschillende manieren in praktijk gebracht.

Het project is ondertussen uitgegroeid tot een zelfstandige vzw, het Regionaal Landschap Rivierenland en beslaat ondertussen een groot deel van het werkingsgebied van IGEMO.