Actieplan ontsnippering natuurlijke entiteiten

ontsnippering

Ontsnippering is één van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan natuurwaarde in Vlaanderen. Door lokale knelpunten te detecteren en op te lossen of ze door te  geven aan de bevoegde instanties kunnen gemeenten een sleutelrol vervullen in de strijd tegen ruimtelijke en functionele versnippering.

IGEMO organiseert overleg met specialisten en lokale interessegroepen en voert veldanalyses en concreet  terreinonderzoek uit. Zo worden alle knelpunten met betrekking tot ontsnippering in kaart gebracht. Samen met de gemeenten werkt IGEMO vervolgens een concreet actieplan uit.