Landschap

Lokale overheden kunnen zowel bij de inrichting van het openbaar domein als bij het verlenen van vergunningen hun stempel drukken op het landschap. Daardoor kunnen ze een belangrijke rol opnemen in de bescherming, de ontwikkeling, het herstel en het beheer van de natuur. Meer groen in de leefomgeving verhoogt immers de leefkwaliteit.

Met betrekking tot natuur en landschap kunnen de gemeenten beroep doen op IGEMO, zowel voor het studiewerk (inventarisaties, opmaak beheerplannen …) als voor een procesbegeleiding om tot een concrete uitvoering op het terrein te komen.

Planopmaak:

 • Bermbeheerplan (+ actualisatie)
 • Harmonisch park- en groenbeheerplan
 • Bosbeheerplan
 • Ontsnipperingsstudie
 • Herwaarderingsplan voor kleine landschapselementen
 • Landschapsbeheerplan
 • Drevenplan
 • Herwaarderingsplan voor trage wegen
 • Actie-, herstel- en beheerplan voor de waterlopen van 3e categorie
 • GNOP (+ actualisatie)

Procesbegeleiding, terreinuitvoering en inrichtingswerken aan:

 • Onbevaarbare waterlopen
 • Grachten
 • Bossen
 • Trage Wegen
 • KLE’s
 • Groene speelruimten
 • Poelen en vijvers

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be